Stralingswarmte is één van de drie vormen van warmtetransport. Warmte kan namelijk overgedragen worden door middel van geleiding, convectie of straling. Bij straling wordt de warmte overgedragen dmv elektromagnetische golven. Deze planten zich rechtlijnig voort en bij het invallen van de stralen op een oppervlak wordt de getransporteerde energie omgezet in warmte. Lucht wordt niet aangestraald, met uitzondering van vochtige lucht (waterdamp, koolzuur). Er is dus een maximale warmteoverdracht.

Denk maar even aan zonnestralen en je begrijpt het al dadelijk een stuk beter. Als je in de schaduw staat, komen de stralen niet tot op je huid. Het voelt onmiddellijk een stuk frisser aan, ook al is de omgevingslucht vlak in de schaduw niet kouder dan vlak uit de schaduw. Je voelt de stralingswarmte niet meer, dat is het verschil.

Het grote voordeel.

Binnen in een gebouw geldt dit ook. Stralingspanelen zullen zorgen voor een comfortabele warmte. De luchttemperatuur mag zelfs een paar graden lager zijn dan bij een traditionele verwarming (bijv met direct gestookte luchtverhitters). Als je de straling voelt zal de gevoelstemperatuur gelijk zijn. Bovendien resulteert elke graad minder in luchttemperatuur in een energiebesparing van 5%.