Temperatuurregeling

Voor een beter systeemrendement moet de temperatuurregeling een constante massastroom naar de panelen garanderen met minder uitzetting en krimp op de panelen en ter beperking van de reactietijd en temperatuurschommelingen. Het gebruik van een modulerende 3-wegklep is raadzaam. Voor het handhaven van de ontwerpmassastroom per paneel en het regelen van het systeem kan een compenserende retourleiding worden aangebracht (drie buizen, Tichelman-systeem). Dat geldt wanneer alle panelen van hetzelfde type en lengte zijn. Bij verwarming in zones of bij toepassingen met verschillende modellen stralingspanelen kunnen automatische constante flow-ventielen in de retourleiding van elk paneel worden toegepast. De ruimtetemperatuur kan worden geregeld met behulp van één of meer zwarte bolvoelers, die de operatieve temperatuur meten (= het rekenkundig gemiddelde tussen luchttemperatuur en stralingstemperatuur). Die waarden worden aan de temperatuurregelaar doorgegeven, die afhankelijk van de buitentemperatuur de aanvoertemperatuur bepaalt.

Debietregeling

Om elk paneel van zijn ontwerp-massastroom te voorzien en een goede regeling van het leidingnet te garanderen dienen automatische debietregelventielen in de retourleiding van elk paneel te worden geplaatst. Op die manier blijft de regeling van het systeem in stand, ook bij openen of sluiten van de modulerende 3-wegkleppen per zone stralingspanelen.