Voorstelling Jowe

Rijksweg 626 - 3650 Dilsen-Stokkem
Tel.: +32 89 565278
Fax: +32 89 562666

Home - Voordelen - Toepassingen - Technisch - Referenties - Contacteren

Technisch

Hier vind je de technische achtergrondinformatie en weetjes.

Stralingswarmte

Wat is stralingswarmte? Het grote voordeel van stralingswarmte.

Stralingspanelen

Een algemene omschrijving van stralingspanelen en het werkingsprincipe en de Europese norm EN 14037 kort uitgelegd.

Warmteregeling

Hoe gebeurt de regeling van temperatuur en debiet bij stralingspanelen?

Plaatsing

Belangrijke factoren bij de plaatsing voor een optimale warmteafgifte.

Wat is stralingswarmte?

Stralingswarmte is één van de drie vormen van warmtetransport. Warmte kan namelijk overgedragen worden door middel van geleiding, convectie of straling. Bij straling wordt de warmte overgedragen dmv elektromagnetische golven. Deze planten zich rechtlijnig voort en bij het invallen van de stralen op een oppervlak wordt de getransporteerde energie omgezet in warmte. Lucht wordt niet aangestraald, met uitzondering van vochtige lucht (waterdamp, koolzuur). Er is dus een maximale warmteoverdracht.

zonnestralen

Denk maar even aan zonnestralen en je begrijpt het al dadelijk een stuk beter. Als je in de schaduw staat, komen de stralen niet tot op je huid. Het voelt onmiddellijk een stuk frisser aan, ook al is de omgevingslucht vlak in de schaduw niet kouder dan vlak uit de schaduw. Je voelt de stralingswarmte niet meer, dat is het verschil.

Het grote voordeel.

Binnen in een gebouw geldt dit ook. Stralingspanelen zullen zorgen voor een comfortabele warmte. De luchttemperatuur mag zelfs een paar graden lager zijn dan bij een traditionele verwarming (bijv met direct gestookte luchtverhitters). Als je de straling voelt zal de gevoelstemperatuur gelijk zijn. Bovendien resulteert elke graad minder in luchttemperatuur in een energiebesparing van 5%.

Algemene omschrijving stralingspenelen

Stralingspanelen op warm water kunnen worden ingedeeld bij de indirect gestookte verwarmingssystemen. Het zijn statische verwarmingselementen vervaardigd uit geprofileerde aluminiumstraalplaat met inliggende, gelaste warmwaterleidingen en langs boven geïsoleerd met een thermische isolatie van vijf centimeter. Door de leidingen stroomt water dat verwarmd wordt door een traditionele CV-ketel op stookolie of aardgas.

De panelen zijn beschikbaar in een aantal standaardlengtes en -breedtes en zijn leverbaar in elke gewenste RAL-kleur.

Uiteraard zijn ook maatoplossingen mogelijk bij JOWE bvba.

Werkingsprincipe

Verwarmen met stralingspanelen is ideaal voor thermisch comfort in hoge ruimten. Het water dat door het paneel stroomt, zorgt voor de stralingswarmte. Deze elektromagnetische golven verwarmen rechtstreeks wanden, vloeren en personen in die ruimte. Vervolgens staan die de warmte af aan de langsstrijkende lucht. De aangestraalde oppervlakken hebben een oppervlaktetemperatuur die 3 k hoger is dan de ruimteluchttemperatuurgradiënt (0,2 k/m hoogte). De lucht in het gebouw wordt niet aangestraald, maar zal langzaam opwarmen omdat de vloer en wanden straling opvangen. We weten allemaal dat warme lucht stijgt. Echter, omdat bij straling de lucht niet rechtstreeks verhit wordt, gaat er minder opstijgende warme lucht zijn. De warmte bevindt zich dus beneden, in de leefzone, en niet onder het dak.

Stralingsverwarming is, mits grondige studie, ook toe te passen als zone- of plaatselijke verwarming. Indien u dat wenst, kan dat tot op een hoogte van 1 meter van het werkgebied zodat er amper of geen luchtstroming (tocht) aanwezig is (niet meer dan 0,2 m per seconde).

Europese norm EN 14037

De warmteafgifte van JOWE stralingspanelen zijn conform de de nieuwe Europese norm EN 14037 die sinds 1 februari 2005 van kracht is. De stralingspanelen hebben een zeer hoge netto warmteafgifte. Dit wordt bekomen door de wijze waarop de buizen in de plaat gepuntlast worden. Ze geven een optimaal contact tussen het primaire oppervlak (de buis) en het secundaire oppervlak (de plaat). Ook het gebruik van de meest stralingsgeschikte materialen speelt een rol voor de hoge warmteafgifte.

Temperatuurregeling

Voor een beter systeemrendement moet de temperatuurregeling een constante massastroom naar de panelen garanderen met minder uitzetting en krimp op de panelen en ter beperking van de reactietijd en temperatuurschommelingen. Het gebruik van een modulerende 3-wegklep is raadzaam. Voor het handhaven van de ontwerpmassastroom per paneel en het regelen van het systeem kan een compenserende retourleiding worden aangebracht (drie buizen, Tichelman-systeem). Dat geldt wanneer alle panelen van hetzelfde type en lengte zijn. Bij verwarming in zones of bij toepassingen met verschillende modellen stralingspanelen kunnen automatische constante flow-ventielen in de retourleiding van elk paneel worden toegepast. De ruimtetemperatuur kan worden geregeld met behulp van één of meer zwarte bolvoelers, die de operatieve temperatuur meten (= het rekenkundig gemiddelde tussen luchttemperatuur en stralingstemperatuur). Die waarden worden aan de temperatuurregelaar doorgegeven, die afhankelijk van de buitentemperatuur de aanvoertemperatuur bepaalt.

Debietregeling

Om elk paneel van zijn ontwerp-massastroom te voorzien en een goede regeling van het leidingnet te garanderen dienen automatische debietregelventielen in de retourleiding van elk paneel te worden geplaatst. Op die manier blijft de regeling van het systeem in stand, ook bij openen of sluiten van de modulerende 3-wegkleppen per zone stralingspanelen.

Ophanging

Onze stralingspanelen worden montageklaar geleverd. Verdere afwerking is niet nodig, behalve het nabewerken van de lasverbindingen (indien van toepassing). De installatie gebeurt door bevestiging aan of in het plafond. Door het inhaken van de ophanging in de speciale gaten van de ophangstrippen aan de bovenzijde van de panelen is een onzichtbare ophanging te realiseren op vaste afstanden. Soms wordt ophangmateriaal met de stralingspanelen meegeleverd. Dat materiaal kan bestaan uit verstelbare profielhangers, draadstangen of kettingen en moet instelbaar zijn. De minimaal aanbevolen montagehoogte voor verschillende baanlengtes en mediumtemperaturen van stralingspanelen worden door ons in een tabel weergegeven. Wanneer de stralingspanelen met kortere dan de aanbevolen ophangingen moeten worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld: bij montage tegen een plafond), moeten vaste ophangingen worden gebruikt met een glijdende horizontale ondersteuning.

Juiste hartafstand

Experimenten en ervaring hebben aangetoond dat voor een homogene stralingsverwarming van een ruimte de panelen een onderlinge hartafstand moeten hebben die gelijk is aan de montagehoogte van de panelen. Als de panelen dus op een hoogte van 5 meter worden geïnstalleerd, dan mag de hartafstand niet meer dan 5 meter bedragen.

Home | Voordelen | Toepassingen | Technisch | Referenties | Contacteren | Omhoog

Website ontwikkeld door VBdesign |  Bezoekers